הקרן לעסקים לעסקים קטנים
ובינוניים בערבות המדינה

הקרן להלוואות בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים הוקמה בשנת 2001 והחלה לפעול בשנת 2003. 
מטרתה לסייע לכל עסק קטן או בינוני בכל ענף פעילות ובפריסה ארצית רחבה.
לאורך השנים סייעה הקרן בעזרת ערבות המדינה לעשרות אלפי עסקים לצמוח ולהתפתח.
צמיחה זו תרמה גם ליצירת מקומות עבודה במשק והנעת מנוע הצמיחה העיקרי של מדינת ישראל.
הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה מאפשרת לקבל הלוואה לצורכי הון חוזר,
השקעות בעסק והקמת עסק חדש.
ההלוואה ניתנת על ידי הבנק ובערבות המדינה לאחר המלצת הגוף המתאם BDSK והחלטת וועדת אשראי.
DBSK חרטה על דגלה את ערכי השרותיות, הובלה למצוינות ומקצועיות בלתי מתפשרת.
לשם כך, אנו מעסיקים עשרות כלכלנים בפריסה ארצית רחבה, במטרה להעניק את השירות המהיר והמקצועי ביותר.
להדרכה, סיוע ולכל שאלה ניתן ליצור קשר.
אודות BDSK.

מי זכאי להלוואה

הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה מאפשרת לעסקים לקבל הלוואה לצורכי הון חוזר, השקעות בעסק והקמת עסק חדש.
ההלוואה ניתנת על ידי הבנק ובערבות המדינה  לאחר המלצת הגוף המתאם BDSK  והחלטת וועדת אשראי.

עסקים קיימים אשר מבקשים  להגדיל  את הפעילות העסקית ולשם כך זקוקים למימון פערי אשראי, מימון ייבוא, מלאי, מימון כוח אדם, רכישת ציוד, שיפוץ וכל השקעה פיזית בעסק.
•  יזם אשר רוכש עסק פעיל, ניתן לקבל הלוואה עד גובה של 35% מעלות רכישת העסק

•  עסק אשר טרם החל לפעול.
  עסק אשר עד כה היה עוסק פטור ומתכנן השקעה נרחבת ובעקבותיה  יעבור העסק לסטטוס עוסק מורשה או
חברה בע"מ.
  עסק אשר עד כה לא עשה שימוש במסגרת אשראי כלל.
  בעל עסק אשר עד כה הפעיל שירותים ממקום מגורים ומחליט להעביר את העסק למיקום ייעודי ובלבד שמחזורו המצטבר אינו עולה על 500,000 ₪ מיום הקמתו.

תנאי סף

קבלת ההלוואה כרוכה בעמידה במספר תנאי סף אשר נקבעו על ידי המדינה:

 • העסק הינו עסק קטן או בינוני המאוגד בישראל. (מחזור עד 100 מיליון ש"ח)
 • לעסק אין כל חוב שלא הוסדר לרשויות המס בישראל.
 • במידה וקיימת חברת אם אשר קיבלה הלוואה בקרן על סמך מאזן מאוחד עם חברות הבת שלה, לא יוכלו חברות הבת לגשת בבקשה לקרן – לחילופין.
 • בנק כלשהו אינו נוקט בהליך משפטי כלשהו נגד העסק ו/או נגד בעליו, לרבות הליכי הוצאה לפועל.
 • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר
  נושים ואין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.
 • לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב פגום בחשבונות הקיימים בבנק.
 • לעסק לא קיימת הלוואה במסגרת קרן העולה העצמאי אשר הועמדה בשנת 2012 ואילך או מהקרן ליצואנים וגם אם זו ניתנה באמצעות בנק אחר.
 • בעמותות: במקרה של חשבון מוגבל של מי ממורשי החתימה בעמותה או של מי מחברי העמותה, יש לראות את העמותה ככזאת שאינה עומדת בדרישות הסף לקרן.
 • לעסק אין כל חוב שלא הוסדר לרשויות המס בישראל.
 • העסק אינו יזם בתחום הנדל"ן.
 • לבדיקת מתן ההלוואה לחברות קשורות ולזכיינים, לחץ כאן.

כתבו עלינו

נושא הטיפים ומסעדות ובתי קפה (להלן: "מסעדות") הינו נושא סבוך ומורכב
אשר קיבל ברבות השנים תפניות חדות בשל פסקי דין שונים הנוגעים הן
לדיני המס, הן לביטוח לאומי והן ליחסי עבודה וחבויות מעבידים. עם השנים
נמצאו פתרונות שונים המהלכים בין הטיפות השונות בתוך המגבלות…
ד''ר רענן קופ רו''ח (משפטן)
פירמת רואי החשבון BDSK וחברת גיזה, זכו במכרז האוצר ויסייעו לעסקים קטנים ובינוניים
לקבל הלוואה מהבנקים בערבות מדינה.
היקף תיק האשראי של הקרן לעסקים קטנים בערבות מדינה עומד על כ-5 מיליארד שקל.
YNET
סעיף 221 לפקודת העיריות [נוסח חדש] קובע סמכות להטלת חיוב אישי על נושאי משרה או תפקיד ברשות מקומית, בגין הוצאה שלא כדין מקופת הרשות שלה הוא אחראי, כדלקמן:
"אישור תשלום וחיוב על תשלום אי-חוקי (תיקון מס' 62) תשנ"ז-1997
מיכל גב, ר''ח
לסוגיית חישוב מס נפרד או מאוחד לבני זוג העובדים במקום עבודה אחד אשר בבעלותם יש רקע נרחב בחוקי המיסוי בבית המשפט.
שכן לאופן חישוב המס יש השלכות כלכליות רבות.
רו''ח תהילה פאר
מס הכנסה שלילי הוא למעשה מענק הניתן לאנשים עובדים ובעלי משכורת נמוכה. בישראל מונהג מס הכנסה שלילי בתוקף חוק "הגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים"
רו''ח ליאור אבידן
מה כדאי וצריך לדעת לפני שפותחים עסק חדש
הסיבות המביאות אותנו להחלטה להקים עסק עצמאי הינן רבות ומגוונות, אצל אחד הרצון להיות אדון לעצמו, אצל השני צורך בהגשמה עצמית, אצל השלישי רעיון מהפכני וייחודי, אצל הרביעי יצר הרפתקנות וכן הלאה.
תהילה חן – מתמחה
תיאום מס הכנסה נועד לאדם שעבד ביותר ממקום עבודה אחד בו זמנית, או לאדם שפוטר או החליף מקומות עבודה במהלך שנת המס, זאת כדי להימנע מתשלום גבוה מדי או בכפל של מס הכנסה.
רו''ח עובד בן דוד ורו''ח איילת שגב
מתי מלכ"רים מחוייבים במס?
לפי הוראות חוק מע"מ על כל עסקה שמתקיימת יש לשלם מס על הערך המוסף שמתקבל, כאשר, לפי דיני מע"מ, נטל המס הוא על המוכר.
רו''ח עובד בן דוד
במסגרת מדיניות משרד התקשורת בדבר הרחבת התחרות בשוק הציוד הסלולארי ובמטרה לאפשר יכולת ניוד הלקוחות בין חברות הסלולאר, נבחנה סוגיית הזיקה שבין עסקת הרכישה של ציוד קצה מחברות סלולאריות לבין הטבה כספית בדמות זיכוי בגין צריכה של זמן אויר, הטבות בעד שירותים או הטבות אחרות והשפעתה על התחרות ועל הצרכנים.
רו''ח שמואל קריאף ורו''ח ענת צדוק
רשות המסים שלחה בימים אלו מכתבים לכ-80,000 עוסקים, מלכ"רים המעסיקים 300 עובדים ויותר ומוסדות כספיים, בדבר הצטרפותם לחובת הדיווח המפורט למע"מ החל בדוח ינואר 2011. זאת, על-פי הרפורמה בדיווחים המקוונים למע"מ ובהתאם לתיקון 37 לחוק מע"מ כמפורט בחוק ההתייעלות הכלכלית מיולי 2009.
גב' לירון אדרי