Iעדכונים נוספים

  • לתקנות החדשות בנוגע להלוואות לחברות קשורות,לחץ כאן.
  • קרן בערבות מדינה מזמינה עסקים קטנים ובינוניים המעוניינים לקבל הלוואה מהקרן להגיש את בקשתם באופן עצמאי.
  • לרשותם של הפונים לקרן עומד סרטון הסברה למילוי מסמך הבקשה.
    לצורך קבלת סיוע נוסף ניתן לפנות אלינו ישירות בטלפון: 03-7255555.
  • באפשרות העסק לפנות למערך סניפי המעוף לצורך קבלת סיוע בהגשת הבקשה להלוואה, בתעריף מסובסד ע"י המדינה.
  • החל ממועד פרסום הודעה זו ועד להודעה חדשה, לא מתקבלות בקרן פניות מאת היועצים הבאים
    וזאת בשל בירור אשר מתנהל בעניינם:חברת גלובל פיננסים או כל חברה בבעלותו של גל דביר חברת שמים/צור או כל חברה אחרת בבעלותם של גבי לופו ו/או ציון כהן.