יצירת קשר

היצירה 3 בית ש.א.פ.
מתחם הבורסה 5252141, רמת גן

טל: 7255555 – 03
פקס: 7254762 – 03
אימייל: esek@bdsk.co.il

עדי ביטון
03-7255560
adib@bdsk.co.il

עמית יקואל
03-7255561
amity@bdsk.co.il

יאיר שטינמנץ
03-7255553
yairs@bdsk.co.il