נוהל הלוואות לקבוצת חברות קשורות

 הנוהל נועד לאפשר לקבוצת חברות או עסקים קשורים המעוניינים בהלוואה במקביל.

הגדרת חברות קשורות 

 • בכל מקום שנכתב "חברה" הכוונה לעסק או חברה.
 • במידה וישנו בעל מניות משותף או בן משפחה מקרבה ראשונה המחזיק 50% ומעלה ממניות החברה, באופן ישיר או באופן עקיף.
 • חברה המחזיקה 50% ומעלה במניות החברה באופן ישיר או באופן עקיף.
 • כאשר יש קשר משפחתי בין בעלי מניות במספר חברות.
 • הגוף המתאם או יו"ר ועדת אשראי רשאים להפעיל שיקול דעת נוסף בהגדרת חברות קשורות .

קביעת סכום ההלוואה המקסימלי לחברות קשורות 

 • חברה ראשונה מתוך קבוצת חברות קשורות זכאית להלוואה בהתאם לנהלי הקרן ובהתאם למחזור המכירות של החברה לשנה שקדמה לבקשת הההלוואה.
 • חברה שניה ושאר החברות בקבוצת חברות זכאיות להלוואה בהתאם לחישוב נוהל לחברות קשורות ועד לסכום תקרת ההלוואות כדלהלן:
 • במידה ומחזור המכירות של כל חברה נמוך מ6.25 מיליון ש"ח, תעמוד תקרת הלוואות לכלל הקבוצה עד סך 700 אלף ש"ח.
 • במידה וסכום המכירות של חלק מהחברות בקבוצה גבוה מ6.25 מיליון ש"ח, סכום התקרה להלוואה לכלל הקבוצה יעמוד על 5.6% מסך המחזור הכולל של כל קבוצת החברות בקיזוז המסחר בניהם או 8% מסך מחזור חברה אחת בקבוצה (הגבוה מבניהם)
 • לנוהל המלא לחברות קשורות לחץ כאן

   

נוהל הלוואות לזכיינים ורשתות.

 הנוהל נועד לאפשר לרשתות חדשות לצמוח באמצעות הקרן בערבות מדינה.

הגדרות 

 • רשת חדשה : רשת שאין לה מעל שלושה סניפים בעלי וותק של שנה ומעלה ולפחות עוד סניף אחד בעל ותק של שלוש שנים ומעלה.
 • רשת קיימת : רשת שאינה חדשה .

תנאים

 • כמות ההלוואות המאושרות לזכייני הרשת החדשה לא תעלה על 50% מכמות סניפי הרשת באותה עת או על ארבע הלוואות, הנמוך מבניהם.
 • לאחר מיצוי היקף ההלוואות המקסימלי לפי סעיף קודם לעיל, וככל שקיים ביקוש מצד זכיינים להלוואות נוספות במסגרת הקרן, יתבצע תהליך של בדיקת הקרן ועל הרשת לקבוע פגישה עם הגוף המתאם.