טפסים שיש לצרף

 • דוחות מבוקרים לשנים 2016-2018.
 • מאזן בוחן לשנת 2019-2020.
 • הצגת דו"חות מע"מ עדכניים לשנת 2019-2020.
 • טפסי 102 / ביטוח לאומי עובדים לשנת 2019-2020.
 • דו"ח רשם החברות מלא כולל נסח חברה(לחברה בלבד) ורשם העמותות (לעמותות בלבד).
 • דו"חות עסקים / חברות קשורות (במידה ויש) דו"חות מבוקרים לשנים 2017-2018+ מאזן בוחן לשנת 2019.
 • ריכוז יתרות, פירוט הלוואות ושלושה חודשי עו"ש לכל חשבונות הבנק של העסק / החברה. לחברה בשנת פעילות ראשונה, לעוסק מורשה ולבעל מניות המזיק מעל 70% בחברה יש להציג את נתוני הבנק גם בחשבונותיו הפרטים של בעל העסק / החברה.
 • דו"חות פירוט ניכיונות ודו"חות פירוט הלוואות / לוחות סילוקין לכל הלוואות העסק.
 • במקרה של עוסק מורשה שאינו חברה – דו"חות רווח והפסד ושומות מס.
 • הצגת אישור הפקדה של 250 ש"ח לחשבון החשב הכללי – משרד האוצר, עבור בדיקה כלכלית.

 • שאלון הגשת בקשה לחברה בע"מ  לחץ כאן
  סט תצהירים לחברה בע"מ  לחץ כאן
  רשימת מסמכים נדרשים לחברה בע"מ  לחץ כאן

 • שאלון הגשת בקשה לעוסק מורשה  לחץ כאן
  סט תצהירים לעוסק מורשה  לחץ כאן
  רשימת מסמכים נדרשים לעוסק מורשה  לחץ כאן

 • שאלון הגשת בקשה לעמותה  לחץ כאן
  סט תצהירים לעמותה  לחץ כאן
  רשימת מסמכים נדרשים לעמותה  לחץ כאן

השאלון מיועד להורדה בלבד ובאמצעות תוכנת ADOBE, נא לא למלא בדפדפן 

עלות בקשת הלוואה

מוקד התמיכה של שירות התשלומים הממשלתי

טלפון : 02-6664646 שלוחה 7.
דוא"ל : service@ecom.gov.il

תשלום עמלת ערבות מדינה

במועד העמדת ההלוואה הנערבת נדרש הבנק לשלם למדינה עמלת ערבות כתלות בגודל העסק ובהיקף מחזור המכירות השנתי שלו בשנה הקלנדארית הקודמת ליום הגשת הבקשה המלאה לגוף המתאם.
למען הסר ספק יובהר כי הבנק רשאי לגבות את תשלום העמלה מהלווה.
להלן פירוט עמלת הערבות שתגבה כשיעור מסכום קרן ההלוואה הנערבת שתועמד:

 • 1% מהקרן לעסקים שמחזור המכירות השנתי שלהם נמוך מ – 25 מליון ש"ח.
 • 1.5% מהקרן לעסקים שמחזור המכירות השנתי שלהם גבוה מ – 25 מליון ש"ח
  ונמוך מ – 50 מליון ש"ח.
 • 2% מהקרן לעסקים שמחזור המכירות השנתי שלהם גבוה מ – 50 מליון ש"ח
  ונמוך מ – 100 מליון ש"ח.

התשלום עבור בדיקת הבקשה הינה 250 ש”ח.
(חובה לשמור ולהגיש את אישור התשלום בצרוף שאלון בקשת הלוואה).
יש לשלם חשבון זה לחשבון החשב הכללי במשרד האוצר עם הגשת בקשה להלוואה.
ניתן לשלם תשלום זה בכרטיס אשראי או באמצעות העברה בנקאית באתר התשלומים הממשלתי.
לתשלום לחץ כאן .

יש לשלוח מייל אשר לא יעלה על 10 מגה וכל קובץ בנפרד לא יעלה על 4 מגה לכתובת esek@bdsk.co.il
לאחר הגשת הבקשה- ישלח לדוא"ל המצוין בשאלון שם משתמש וסיסמא תוך כ-48 שעות למערכת מעקב אחר סטטוס הבקשה