בקשת ערר

בעל עסק שקיבל המלצה שלילית לבקשת ההלוואה מהגוף המתאם, יש באפשרותו לערער על ההחלטה, ע"י פניה לוועדת ערר.
הפניה לוועדת ערר תתאפשר עד חודשיים מיום קבלת הודעת הדחיה מהגוף המתאם.
הפניה לוועדת ערר הינה על סמך המסמכים בתיק ההלוואה,  וניתן לצרף אליה את טופס הערר בלבד.
חברי הועדה: יו"ר וועדת האשראי, נציג אגף החשב הכללי ומשרד הכלכלה שהוא גם יו"ר ועדת הערר.

הגשת בקשת ערר

לדיון נוסף במסגרת הוועדה, על מגיש הערר למלא את טופס הבקשה. להורדת הטופס לחץ כאן וכן לשלם במקביל אגרת בקשה לוועדת ערר בסך של 466 ש"ח שישולמו לטובת החשב הכללי, באמצעות שרת התשלומים הממשלתי.
לתשלום בכרטיס אשראי או בהעברה בנקאית  לחץ כאן.
הגשת הבקשה תתבצע באמצעות דוא"ל esek@bdsk.co.il או באמצעות הפקס: 03-7254762 או באמצעות אתר הגוף המתאם.
פירמת BDSK תעביר את טופס הבקשה לוועדת ערר.
בסמכות הוועדה לקבל את המלצת הגוף המתאם לשלילת מתן הלוואה, או להמליץ חיובית על מתן הלוואה עבור העסק, אין בהחלטת הוועדה לאשר את מתן ההלוואה אלא להמליץ לוועדת האשראי בלבד. בסמכות ועדת ערר לבקש מבעל העסק מסמכים נוספים לעיון.

  • לא ניתן לבצע שינוי בסכום הבקשה ובמטרת הבקשה הראשונית.
  • לא ניתן לצרף מסמכים לבקשה, למעט מסמך הערר בלבד.
  • אין אפשרות לערער על החלטת וועדת ערר.
  • במידה והוועדה דחתה את בקשת הערר, לא ניתן להגיש בקשת הלוואה לעסק במשך כחצי שנה.
  • לא ניתן לערער על החלטת וועדת האשראי.
  • ניתן להגיש בקשת ערר עד 60 יום מקבלת הודעת הדחייה מהגוף המתאם.