בקשת ערר

בעל עסק שקיבל המלצה שלילית לבקשת ההלוואה מהגוף המתאם, יש באפשרותו לערער על ההחלטה, ע"י פניה לוועדת ערר.
הפניה לוועדת ערר תתאפשר עד חודשיים מיום קבלת הודעת הדחיה מהגוף המתאם.
הפניה לוועדת ערר הינה על סמך המסמכים בתיק ההלוואה,  וניתן לצרף אליה את טופס הערר בלבד.
חברי הועדה: יו"ר וועדת האשראי, נציג אגף החשב הכללי ומשרד הכלכלה שהוא גם יו"ר ועדת הערר.

הגשת בקשת ערר

לדיון נוסף במסגרת הוועדה, על מגיש הערר לפנות לאתר הקרן בערבות המדינה בו הגיש את בקשת ההלוואה לראשונה ולבחור באפשרות של "הגשת ערר", למעבר לאתר הקרן בערבות המדינה  לחץ כאן. יש למלא את טופס הערר באתר ובסוף התהליך באתר לשלם אגרת בקשה לוועדת ערר בסך של 466 ש"ח שישולמו לטובת החשב הכללי.

בסמכות הוועדה לקבל את המלצת הגוף המתאם לשלילת מתן הלוואה, או להמליץ חיובית על מתן הלוואה עבור העסק, אין בהחלטת הוועדה לאשר את מתן ההלוואה אלא להמליץ לוועדת האשראי בלבד. בסמכות ועדת ערר לבקש מבעל העסק מסמכים נוספים לעיון.

  • לא ניתן לבצע שינוי בסכום הבקשה ובמטרת הבקשה הראשונית.
  • לא ניתן לצרף מסמכים לבקשה, למעט מסמך הערר בלבד.
  • אין אפשרות לערער על החלטת וועדת ערר.
  • במידה והוועדה דחתה את בקשת הערר, לא ניתן להגיש בקשת הלוואה לעסק במשך כחצי שנה.
  • לא ניתן לערער על החלטת וועדת האשראי.
  • ניתן להגיש בקשת ערר עד 60 יום מקבלת הודעת הדחייה מהגוף המתאם.