טפסים שיש לצרף

 • לחברה עם מחזור מעל 25 מיליון ש"ח: דוחות מבוקרים לשנים 2016-2015. לחברה עם מחזור נמוך מ25 מיליון ש"ח: דוחות מבוקרים לשנים 2015-2014. (החל מתאריך 1/8/2017 יחול חובת הגשה לדוח מבוקר לשנת 2016 לכל החברות במשק)
 • מאזן בוחן לשנת 2016-2017.
 • הצגת דו"חות מע"מ עדכניים לשנת 2017-2016.
 • טפסי 102 / ביטוח לאומי עובדים לשנת 2017.
 • דו"ח רשם החברות מלא (לחברה בלבד) ורשם העמותות (לעמותות בלבד).
 • דו"חות עסקים / חברות קשורות (במידה ויש) דו"חות מבוקרים לשנים 2016-2014+ מאזן בוחן לשנת 2017, וריכוז יתרות בנק.
 • ריכוז יתרות, פירוט הלוואות ושלושה חודשי עו"ש לכל חשבונות הבנק של העסק / החברה. לחברה בשנת פעילות ראשונה, לעוסק מורשה ולבעל מניות המזיק מעל 51% בחברה יש להציג את נתוני הבנק גם בחשבונותיו הפרטים של בעל העסק / החברה.
 • דו"חות פירוט ניכיונות ודו"חות פירוט הלוואות / לוחות סילוקין לכל הלוואות העסק.
 • במקרה של עוסק מורשה שאינו חברה – דו"חות רווח והפסד ושומות מס.
 • הצגת אישור הפקדה של 250 ₪ לחשבון החשב הכללי – משרד האוצר, עבור בדיקה כלכלית.
 • שאלון הגשת בקשה.  לחץ כאן
 • תצהיר בעלי העסק ואישורים נוספים. לחץ כאן

עלות בקשת הלוואה

התשלום עבור בדיקת הבקשה הינה 250 ש”ח.
(חובה לשמור ולהגיש את אישור התשלום בצרוף שאלון בקשת הלוואה).
יש לשלם חשבון זה לחשבון החשב הכללי במשרד האוצר עם הגשת בקשה להלוואה.
ניתן לשלם תשלום זה בכרטיס אשראי או באמצעות העברה בנקאית באתר התשלומים הממשלתי.
לתשלום לחץ כאן .

במועד קבלת ההלוואה ישלם הבנק לחשבון המדינה עמלה כדלהלן:

– 1% מקרן ההלוואה הנערבת לעסקים שמחזור המכירות השנתי שלהם נמוך מ- 25 מליון ש"ח.
– 1.5% מקרן ההלוואה הנערבת לעסקים שמחזור המכירות השנתי שלהם גבוה מ- 25 מליון ש"ח ונמוך מ-50 מליון ש"ח.
– 2% מקרן ההלוואה הנערבת לעסקים שמחזור המכירות השנתי שלהם גבוה מ- 50 מליון ש"ח ונמוך מ-100 מליון ש"ח.

הבנקים אינם רשאים לגבות עמלות ספציפיות על הקרן למעט סכום של 150 ₪ נוספים עבור הבדיקה שלהם, חלק מהבנקים גובים את העמלה בתחילת התהליך וחלקם רק במידה וההלוואה מאושרת.