הצוות שלנו

סיון רחמים
סיון רחמיםמנהלת המחלקה הכלכלית ומנהלת הקרן בערבות המדינה
MBA התמחות במימון, אוניברסיטת בר אילן.
BA בכלכלה ופילוסופיה אוניברסיטת תל אביב.
לימור לוינשטיין
לימור לוינשטייןסגנית מנהלת המחלקה
ניהול מקצועי הכולל בקרה איכותית וכמותית אודות
פעילות המחלקה, ייצוג בוועדות חריגים וועדות אשראי.
BA כלכלה ומדעי המדינה, אוניברסיטת תל אביב.
מיקי (מיכאל) פוקסברומר
מיקי (מיכאל) פוקסברומרמנהל תפעול
MBA התמחות במימון וניהול פיננסי,
המרכז האקדמי לב.
BA מנהל עסקים. מרכז אקדמי ירושלים.
יובל פינקל
יובל פינקלרפרנט אשראי
ביצוע בקרה ובחינת חוות הדעת, בקרה על שירות
לקוחות וניהול אדמיניסטרטיבי, ייצוג בוועדות האשראי.
BA כלכלה, אוניברסיטת תל אביב.
מאור קינן
מאור קינןרפרנט אשראי
ביצוע בקרה ובחינת חוות הדעת, בקרה על שירות
לקוחות וניהול אדמיניסטרטיבי, ייצוג בוועדות האשראי.
BA כלכלה, אוניברסיטת תל אביב.
יאיר שטינמץ
יאיר שטינמץאשראי בסיכון / הסדרים וחלוטים
BA כלכלה ומדעי המדינה, אוניברסיטה העברית.
ספיר רווח
ספיר רווחמנהלת משרד
איתי הנדלר
איתי הנדלראנליסט אשראי
אור סאננס
אור סאננסאנליסט אשראי
רוני ניצן
רוני ניצןאנליסטית אשראי
טליה גוטמן
טליה גוטמןאנליסטית אשראי
לירון סבג
לירון סבגאנליסט אשראי