הצוות שלנו

רואי עזריה
רואי עזריה מנהל חטיבת המימון ומנהל הקרן בערבות המדינה
MBA התמחות במימון, המכללה למנהל.
BA בכלכלה, אוניברסיטת בן גוריון.
ניר טוקר
ניר טוקרמנהל תפעול ובקרה
BA כלכלה ומנהל עסקים, אקדמית תל אביב יפו.
LLB משפטים, מכללה אקדמית נתניה.
ניצן רון
ניצן רון רפרנטית אשראי
BA בחשבונאות. אוניברסיטת בר אילן.
יאיר שטינמץ
יאיר שטינמץאשראי בסיכון / הסדרים וחלוטים
BA כלכלה ומדעי המדינה, אוניברסיטה העברית.
עידן בנימין
עידן בנימיןרפרנט אשראי
ביצוע בקרה ובחינת חוות הדעת, ייצוג בוועדuת האשראי בבנק המזרחי.
BA כלכלה, המרכז הבינחומי הרצליה.